Presentaties

EPC eis 0,60

Per 1 januari 2011 is de Energie Prestatie Norm voor woonfuncties wederom aangescherpt. Vanaf die datum dient de EPC 0,60 of lager te bedragen. Dit geldt voor alle nieuwbouw woonfuncties. Zowel voor vrijstaande woningen, rijwoningen, als voor appartementengebouwen.

De tijd waarin woningen voldeden aan de bouwvoorschriften door extra isolatie en een HR-ketel te plaatsen lijkt al ver achter ons te liggen. Advisering en toetsing op het gebied van de Energie Prestatie Norm is derhalve een specialiteit geworden. Een specialiteit die 2Advise bouwadvies u graag uit handen neemt.

Echter, voor de ontwikkelende/ontwerpende partij is het zeer interessant inzicht te hebben in de betekenis van de EPC. Wat zijn zinvolle maatregelen? Welke kostenconsequenties zijn hiermee gemoeid?

Presentatie EPC

2Advise bouwadvies kan een presentatie op maat verzorgen waarin uitgebreid ingegaan wordt op de EPC eis. Na deze presentatie heeft u een duidelijk inzicht gekregen:

  • U kent de achtergronden van de EPC
  • U weet welke maatregelen mogelijk zijn om te voldoen en wat hun effect is op de EPC. Levert een warmtepomp veel winst op? Is natuurlijke ventilatie nog mogelijk of moet gebalanceerde ventilatie worden toegepast?
  • De kostenconsequenties van de maatregelen zijn u duidelijk. Wat is de meerprijs van lage temperatuursverwarming? Wat kost een zonneboiler?

Presentatie Bouwregelgeving

Wij hebben kennis van de bouwregelgeving in het algemeen. Het is voor iedereen die met de bouw te maken heeft belangrijk goed om te kunnen gaan met het Bouwbesluit en andere regels. 2Advise bouwadvies verzorgt presentaties waarin de begrippen, achtergronden en hoofdlijnen van de regelgeving inzichtelijk worden gemaakt. Dit verschaft u een duidelijk inzicht:

  • U weet welke regelgeving er is op het gebied van de bouw
  • U weet ‘de weg’ in de regelgeving en kunt de voor u relevante zaken vinden
  • U bent een volwaardige gesprekspartner voor andere partijen waar u mee samenwerkt

Het verdient aanbeveling reeds in een zeer vroeg stadium van een ontwerpproces rekening te houden met de EPC eis. Aspecten als oriƫntatie van glas en leidinglengtes hebben vaak een grote invloed op de EPC! Tijdens de presentatie vertellen we u er graag alles over.

Neem gerust contact op zodat we een vrijblijvende offerte op maat kunnen maken!

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - F 084-8701840 -