Milieuprestatieberekening

Op 1 januari 2013 zijn artikel 5.8 en 5.9 van Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Dit betekent concreet dat bij alle nieuwbouw woningen en woongebouwen, ongeacht de grootte, een milieuprestatieberekening dient te worden gemaakt. Dit geldt ook voor nieuwbouw kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte vanaf 100 m2. Voor kleinere kantoorgebouwen alsook alle andere soorten gebouwen, zoals ziekenhuizen, scholen en dergelijke hoeft een dergelijke berekening niet te worden vervaardigd.

De milieuprestatieberekening geeft de milieueffecten aan over de gehele levenscyclus van een gebouw, bouwwerk of bouwdelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

Deze milieuprestatieberekening maakt onderdeel uit van de stukken welke bij de aanvraag omgevingsvergunning moeten worden ingediend. Zonder deze berekening mag de gemeente een aanvraag niet in behandeling nemen.

2Advise bouwadvies kan deze milieuprestatieberekening deskundig voor u vervaardigen.

Neem gerust contact op zodat we een vrijblijvende offerte op maat kunnen maken!

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - F 084-8701840 -