Daglicht, ventilatie, BENG

Aspecten

2Advise bouwadvies verstrekt bouwbesluitadvies en -toetsing op bouwfysisch gebied. Hierbij kunt u denken aan aspecten als:

  • ruimten en oppervlakten
  • verblijfsruimten en -gebieden
  • daglichttoetreding
  • ventilatie (zeker in de huidige corona tijd is voldoende luchtverversing letterlijk van levensbelang!)
  • BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) en TO juli
  • bouwfysische detaillering

Regels zijn regels?

Een groot aantal regels kan op verschillende manieren geïnterpreteerd en toegepast worden. 2Advise bouwadvies kent de achtergronden van de bouwregelgeving. Hierdoor kunnen wij doordachte oplossingen aandragen en kan de regelgeving in uw voordeel worden gebruikt. 2Advise bouwadvies hanteert daarbij het door u gewenste ontwerp altijd als uitgangspunt!

Veel bouwbesluitvoorschriften hebben een relatie met elkaar. U kunt ons al vroeg in het ontwerpproces een ‘quickscan’ (grove integrale bouwbesluittoets) laten uitvoeren om eventuele knelpunten aan het licht te brengen. Zo worden onaangename verrassingen achteraf voorkomen!

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - F 084-8701840 -