Brandveiligheid

Brandveiligheid is een van de lastigste en meest complexe aspecten binnen de bouwregelgeving. De brandvoorschriften zijn omvangrijk en ingewikkeld. Het is lastig te bepalen hoe ze in de praktijk moeten worden toegepast. Echter, het is van groot belang dat vanaf de start van de planvorming van een project voldoende rekening wordt gehouden met het aspect brandveiligheid.

2Advise bouwadvies heeft kennis van de regelgeving rondom brandveiligheid. Wij kunnen in elke fase van het ontwerpproces adviseren en aangeven welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn.

Begrippen als brandoverslagberekeningen, vuurlastberekeningen, vluchtroutes, WBDBO en (sub)brandcompartimenten zijn voor ons vertrouwd!

En zeker niet onbelangrijk: onze advisering is er altijd op gericht de uitvoeringskosten zo veel mogelijk te beperken. Zo kunt u met onze adviezen bouwkosten besparen!

Beheersbaarheid van brand: om een brand beheersbaar te houden, moeten panden in brandcompartimenten worden ingedeeld. Deze mogen volgens het bouwbesluit niet groter zijn dan 2000 m2. Voor sommige gebouwen, zoals magazijnen en productiehallen, is deze afmeting niet gewenst. In deze gevallen biedt een beoordeling ‘Beheersbaarheid van Brand’ uitkomst. Hiermee kan worden aangetoond dat brandcompartimenten groter dan 2000 m2 mogen zijn. Wij kunnen een dergelijke beoordeling ‘Beheersbaarheid van brand’ deskundig voor u opstellen.

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - F 084-8701840 -