Bezonning

Wanneer men voornemens is een bouwproject nabij reeds bestaande woningen te realiseren, dient men rekening te houden met bezonning. De bewoners van deze woningen zouden kunnen vrezen voor een afname van het aantal uren dat de zon hun woningen binnentreedt. Op het moment dat u met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd zult u ervaren dat er op het gebied van bezonning en beschaduwing (nog) geen officiƫle wetgeving is.

2Advise bouwadvies kan onderzoeken wat de effecten qua bezonning en beschaduwing van het nieuwe gebouw op zijn omgeving zullen zijn. De te beschouwen objecten worden ingevoerd in een geavanceerd 3D-computersimulatiemodel. Op deze manier kunnen de verschillen tussen de huidige en toekomstige situatie inzichtelijk worden gemaakt. Een beoordeling vindt plaats op basis van de genoemde richtlijnen.

Wanneer men een bezwaarschift indient heeft men middels deze beoordeling een goed onderbouwd onderzoek in handen!

Indien u slechts indicatief de bezonning en beschaduwing inzichtelijk wenst te hebben is dit uiteraard ook mogelijk. Middels een eenvoudige, handmatige, 2D methode kan aangegeven worden of er in een bepaald geval sprake zal zijn van verminderde bezonning/beschaduwing.

Uit diverse onderzoeken die de laatste jaren zijn gehouden blijkt dat zonlicht in woningen als zeer positief wordt ervaren. Er zijn zelfs studies die aangeven dat mensen hier zelfs behoefte aan hebben. Reden te meer om ook het aspect bezonning te beschouwen bij het ontwikkelen van een bouwproject!

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - F 084-8701840 -