Akoestiek

Of het nu om wegverkeers-, railverkeers- of vlieglawaai gaat, of wellicht om gevelgeluidsweringsaspecten of interne geluidswering: bij 2Advise bouwadvies kunt u terecht. Omdat bijvoorbeeld aspecten als gevelgeluidswering en ventilatie een directe relatie met elkaar hebben is het ideaal deze bij een adviserende partij onder te brengen. Op deze manier zijn er geen afstemmingsproblemen tussen de verschillende adviserende partijen. Dit scheelt tijd, ergernis en bovenal geld!

2Advise bouwadvies: ook voor akoestisch advies uw ideale partner!

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - F 084-8701840 -