Energieadvies

Wij hebben vele projecten geadviseerd. Denk daarbij aan op zichzelf staande zaken zoals hoe een vloer of dak het best nageïsoleerd kan worden. Maar ook hebben wij bij vele gebouwen integraal advies gegeven. Dus kijkend naar de bouwkundige zaken (isolatie, glas en dergelijke) in combinatie met de installaties zoals verwarming en ventilatie.

  • De familie van Waas aan de Fluwijnberg in Roosendaal wenste hun woning ‘gasloos’ te maken. Daarom is een integraal advies gegeven op het gebied van isolatie, warmtepomp en subsidies voor het gasloos maken van hun vrijstaande jaren ’80 woning. Dit advies dient als contractstuk voor aannemer en architect zodat de uitvoering geheel naar wens van de familie van Waas zal zijn. Onafhankelijk, eerlijk en op maat.
  • Voor een appartementengebouw in de Spoorstraat in Roosendaal is aangegeven welke maatregelen interessant en verstandig zijn om te nemen. Het oorspronkelijke pand is fraai en dateert uit 1925. De gevel bestaat uit een enkelsteens muur. Hier ging het ook weer om een combinatie van bouwkundige maatregelen (nieuwe beglazing, na-isoleren van de gevel aan de buitenzijde; ook het dak wordt voorzien van een dikke isolatielaag) en installaties (boilers vervangen door doorstroomtoestellen; alsook het realiseren van een goed werkend ventilatiesysteem). Hierdoor ontstond een voor de eigenaar een optimale mix tussen investeringen en terugverdientijden. Uiteraard was er ook oog voor de huurders, zij profiteren van een fors lagere energierekening. Ook is geadviseerd wat de eigenaar aan maatregelen zou moeten treffen om voor landelijke SVOH subsidie in aanmerking te komen.
  • Voor een gebouw met kamerverhuur in de Damstraat in Roosendaal is een integraal energieadvies gegeven. Hierbij is geadviseerd wat de beste manier van na-isoleren is. Er is ook aangegeven hoe de verwarming en het warme tapwater (douches/aanrecht) op de meest gunstige wijze kan gebeuren. Daar in is ook de wijze van ventileren betrokken. Want al deze aspecten hangen met elkaar samen. De eigenaar van het pand weet zeker dat hij de beste keuzes maakt. Ook de huurders profiteren van de verbeteringen.
  • Woningstichting Dinteloord heeft ons opdracht gegeven een ‘standaard jaren 60 huurwoning’ te onderzoeken. Doel was aan te geven wat de mogelijkheden zijn om deze energiezuiniger te maken. Hierbij moet gedacht worden aan de mogelijke maatregelen (bouwkundig en installatietechnisch) om bij de betreffende woningen het energielabel met enkele stappen te verbeteren. In een beknopte rapportage zijn de verschillende maatregelen omschreven. Hierbij zijn voor- en nadelen aangegeven, consequenties voor huurders, maar ook is gekeken naar onderhoudskosten behorend bij de verschillende maatregelen. Het beste pakket aan maatregelen voor huurders en de woningstichting was het resultaat.
  • De bewoners van een rijwoning uit 1970 uit de wijk Schuivenoord in Roosendaal hadden zelf al offertes aangevraagd voor het isoleren van de vloer, de gevels en het dak en voor zonnepanelen. De offertes weken echter af, zowel voor wat betreft de aanpak alsook de prijs. De bewoners vonden het daarom zeer lastig zelf een keuze te maken. Wij hebben voor hen de offertes onafhankelijk beoordeeld en een keuze geadviseerd. Zij konden vervolgens met een gerust hart de juiste bedrijven opdracht geven.
  • Voor een pand van culturele stichting de Pannehoef aan de Wilhelminalaan in Oosterhout is energieadvies gegeven. Dit op verzoek van de architect, Arend Groenewegen uit Oosterhout. Het betreffende pand is gebouwd rond 1970 en was energetisch niet meer van deze tijd. In ons advies is aangegeven wat het verwachte effect van een bepaalde maatregel is op het energieverbruik, de terugverdientijd, het comfort en voor- en nadelen, uitstraling van het gebouw en dergelijke. Een van de doelen van het advies was om de gemeenteraad akkoord te laten gaan om de maatregelen te laten uitvoeren.
  • De bewoner van de vrijstaande woning (bouwjaar 1980) aan de Noordeinde 25 te Landsmeer heeft ons gevraagd aan te geven welke bouwkundige maatregelen er nodig zijn om de woning geschikt te maken voor een warmtepomp. Denk hierbij aan vloer-, gevel- en dakisolatie en het vervangen van kozijnen en glas. Volgende stap / wens van de bewoner is zelfvoorzienend worden. Ook hier zullen wij de bewoner mee op weg helpen.
  • Men wenst een monumentale woonboerderij aan de Hulteneindsestraat te Hulten te verduurzamen. Naast een zo laag mogelijk energieverbruik is de wens een zo optimaal mogelijk binnenklimaat realiseren. Tijdens een bezoek en gesprek ter plaatse zijn door ons tips en adviezen gegeven. De architect neemt dit mee tijdens de verdere uitwerking van het plan. 2Advise bouwadvies fungeert daarbij als klankbord.

Of u nu eigenaar van een kantoorpand of restaurant bent of woningeigenaar: wij kunnen u altijd op maat van dienst zijn om uw energieverbruik te optimaliseren. Daarbij zal vaak ook het leefcomfort enorm toenemen! Neem gerust contact op zodat we vrijblijvend een keer langs kunnen komen en een prijsopgave op maat kunnen maken!

 

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - M 06-18818477 -