Ventilatieadvies

Wij hebben in diverse gebouwen de ventilatie onderzocht. Waar niet werd voldaan aan de wensen en/of eisen is een onafhankelijk, praktisch en goed uitvoerbaar advies gegeven hoe de ventilatie kon worden verbeterd. Het gaat zowel om woningen als andere gebouwen zoals restaurants of kantoren.

  • We zijn er erg trots op dat we voor een grote gemeente in Noord-Brabant alle relevante gemeentelijke gebouwen mogen onderzoeken. Per gebouw zal een advies op maat worden opgesteld.
  • Een VvE van een appartementengebouw heeft ons advies gevraagd voor het verbeteren van de ventilatie in de gemeenschappelijke ruimtes. Wij hebben een document opgesteld dat heeft gediend voor de offerteaanvragen aan installateurs.
  • Voor een woningeigenaar die ging verbouwen hebben we aangegeven hoe hij gelijk met die verbouwing de ventilatie kon verbeteren. Denk hierbij aan de toevoervoorzieningen (roosters boven de nieuwe ramen) en de afvoer (het aanbrengen van een afvoerunit).
  • Een grote kinderopvangorganisatie wenste de ventilatie in haar gebouwen op orde te hebben. Wij hebben onder andere middels metingen onderzocht wat de kwaliteit van de ventilatie was. Voor de ruimtes waar die onvoldoende bleek te zijn zijn oplossingen geadviseerd.

Wij hebben de beschikking over geavanceerde meetapparatuur. Daarmee kunnen we ventilatiestromen meten. Zo weet u of er goed geventileerd wordt en of er een gezond en prettig binnenklimaat is. We kunnen ook CO2 metingen uitvoeren om de luchtkwaliteit te meten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - M 06-18818477 -