Ventilatieadvies

Wij hebben in meer dan 100 gebouwen de ventilatie onderzocht. Waar niet werd voldaan aan de wensen en/of eisen is een onafhankelijk, praktisch en goed uitvoerbaar advies gegeven hoe de ventilatie kon worden verbeterd. Het gaat zowel om woningen als andere gebouwen zoals restaurants of kantoren.

  • Ik heb voor de gemeente Roosendaal alle relevante gemeentelijke gebouwen onderzocht. Er moet gekeken worden of wordt voldaan aan de wet- en regelgeving voor ventilatie. Dat omdat de gemeente risico’s bij pandemie├źn als Covid19 wil voorkomen in de toekomst. Per gebouw zal een advies op maat worden opgesteld. Het gaat hierbij om allerlei soorten panden. Van een museum uit de 17e eeuw tot een sportaccommodatie van enkele jaren oud. Met mijn adviezen worden concreet verbeteringen aangebracht aan het ventilatiesysteem.
  • De VvE van appartementengebouw Ligapark in Roosendaal heeft ons advies gevraagd voor het verbeteren van de ventilatie in de gemeenschappelijke ruimtes. Dat omdat de ventilatie onvoldoende was. 2Advise bouwadvies heeft na een bezoek ter plaatse een adviesdocument opgesteld dat heeft gediend voor de offerteaanvragen aan installateurs. Nu is de luchtkwaliteit weer naar tevredenheid!
  • Ik ben expert bij het door de overheid ingestelde hulpteam ‘Optimaal Ventileren’ op scholen.
    Dit team ondersteunt scholen actief op het gebied van ventilatie. Dit is zeer actueel geworden met de Covid19 pandemie. Ik bezoek een school en maak op basis van dat bezoek de huidige situatie inzichtelijk. Vervolgens geef ik de medewerkers (schoolleiding, leraren en overige betrokkenen) een instructie hoe er met de bestaande voorzieningen (indien mogelijk) optimaal geventileerd kan worden. Ook worden tips gegeven hoe kou en warmte in de school of het leslokaal voorkomen kunnen worden. Op die manier ontstaat een gezond en prettig binnenklimaat. Goed voor het personeel en goed voor de leerlingen!
  • Voor een woningeigenaar in Nispen die ging verbouwen is advies gegeven hoe hij gelijk met die verbouwing de ventilatie kon verbeteren. Denk hierbij aan de toevoervoorzieningen (roosters boven de nieuwe ramen) en de afvoer (het aanbrengen van een afvoerunit). Na de verbouwing is er daardoor een prettig en gezond binnenklimaat.
  • Een grote kinderopvangorganisatie in de regio Breda wenste de ventilatie in haar gebouwen op orde te hebben. Ik heb onder andere middels metingen onderzocht wat de kwaliteit van de ventilatie was. Voor de ruimtes waar die onvoldoende bleek te zijn zijn oplossingen geadviseerd. Deze oplossingen zijn in een document verwerkt. Dit document heeft gediend voor het aanvragen van offertes bij installateurs.

Wij hebben de beschikking over allerlei meetapparatuur. Daarmee kunnen we ventilatiestromen meten. Zo weet u of er goed geventileerd wordt en of er een gezond en prettig binnenklimaat is. We kunnen ook CO2 metingen uitvoeren om de luchtkwaliteit te meten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - M 06-18818477 -