Energieadvies

Wij hebben vele projecten geadviseerd. Denk daarbij aan op zichzelf staande zaken zoals hoe een vloer of dak het best nageïsoleerd kan worden. Maar ook hebben wij bij vele gebouwen integraal advies gegeven. Dus kijkend naar de bouwkundige zaken (isolatie, glas en dergelijke) in combinatie met de installaties zoals verwarming en ventilatie.

  • We hebben een integraal advies gegeven op het gebied van isolatie, warmtepomp en subsidies voor het gasloos maken van een vrijstaande jaren ’80 woning. Ons advies dient als contractstuk voor aannemer en architect zodat de uitvoering geheel naar wens van de bewoner is gerealiseerd!
  • Voor diverse appartementengebouwen in opdracht van VvE’s en woningcorporaties is aangegeven welke maatregelen interessant en verstandig zijn om te nemen. Hier ging het ook weer om een combinatie van bouwkundige maatregelen (nieuwe beglazing, na-isoleren spouwmuur en dak) en installaties (gasgestookte CV ketel vervangen door elektrische verwarming en boilers vervangen door doorstroomtoestellen; alsook het realiseren van een goed werkend ventilatiesysteem).
  • Een woningcorporatie heeft ons opdracht gegeven een ‘standaard jaren 60 huurwoning’ te onderzoeken. Doel was aan te geven wat de mogelijkheden zijn om deze energiezuiniger te maken. Hierbij moet gedacht worden aan de mogelijke maatregelen (bouwkundig en installatietechnisch) om bij de betreffende woningen het energielabel met enkele stappen te verbeteren. In een beknopte rapportage zijn de verschillende maatregelen omschreven. Hierbij zijn voor- en nadelen aangegeven, consequenties voor huurders, maar ook is gekeken naar onderhoudskosten behorend bij de verschillende maatregelen.
  • Een bewoonster van een rijwoning van enkele tientallen jaren oud had offertes aangevraagd voor het isoleren van de vloer, de gevels en het dak. De offertes weken echter af, zowel voor wat betreft de aanpak alsook de prijs. Mevrouw vond het daarom zeer lastig zelf een keuze te maken. Wij hebben voor haar de offertes onafhankelijk beoordeeld en een keuze geadviseerd.
  • Voor een pand van een culturele stichting in Midden-Brabant die ruimte biedt aan podiumkunstenaars en andere creatieve geesten is energieadvies gegeven. Het betreffende pand is gebouwd rond 1970 en was energetisch niet meer van deze tijd. In ons advies is aangegeven wat het verwachte effect van een bepaalde maatregel is op het energieverbruik, de terugverdientijd, het comfort en voor- en nadelen, uitstraling van het gebouw en dergelijke. Een van de doelen van het advies was om de gemeenteraad akkoord te laten gaan om de maatregelen te laten uitvoeren.
  • Een bewoner van een vrijstaande woning uit 1980 heeft ons gevraagd aan te geven welke bouwkundige maatregelen er nodig zijn om de woning geschikt te maken voor een warmtepomp. Denk hierbij aan vloer-, gevel- en dakisolatie en het vervangen van kozijnen en glas. Volgende stap / wens van de bewoner is zelfvoorzienend worden. Ook hier zullen wij de bewoner mee op weg helpen.
  • Men wenst een monumentale woonboerderij te verduurzamen. Naast een zo laag mogelijk energieverbruik is de wens een zo optimaal mogelijk binnenklimaat realiseren. Tijdens een bezoek en gesprek ter plaatse zijn door ons tips en adviezen gegeven. De architect neemt dit mee tijdens de verdere uitwerking van het plan. 2Advise bouwadvies fungeert daarbij als klankbord.

Of u nu eigenaar van een kantoorpand of restaurant bent of woningeigenaar: wij kunnen u altijd op maat van dienst zijn om uw energieverbruik te optimaliseren. Daarbij zal vaak ook het leefcomfort enorm toenemen! Neem gerust contact op zodat we vrijblijvend een keer langs kunnen komen en een prijsopgave op maat kunnen maken!

 

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - M 06-18818477 -