Brandveiligheid

 • Door een groot architectenbureau te Breda is verzocht diverse brandveiligheidsaspecten met betrekking tot de nieuwbouw van appartementencomplex Donkvaart te Breda te beschouwen. Het betreft een appartementencomplex van 4 bouwlagen. De ontsluiting van de appartementen vindt plaats middels galerijen en daarop aansluitende trappenhuizen. De behandelde onderdelen zijn de volgende: Toetsen van mogelijke brandoverslag en rookontwikkeling ter plaatse van galerijen/gevels van de appartementen; Toetsen van mogelijke brandoverslag tussen appartementen onderling; Beoordeling status (rookvrij of brand- en rookvrij) en ventilatie (capaciteiten en voorzieningen) van trappenhuizen.
 • Voor de nieuwbouw van 21 eengezinswoningen en een blok woonzorgappartementen is een uitgebreid brandveiligheidsadvies verricht. Dit in opdracht van een projectontwikkeling- en bouwmanagementbureau. Samengevat zijn de volgende onderdelen aan de orde gekomen: Berekenen van de permanente vuurbelasting. Doel is om te bepalen of een reductie op de standaard brandwerendheid mag worden toegepast; Indelen van het complex in brand-, subbrand- en rookcompartimenten; Beoordelen houtskeletbouwgevel ten aanzien van brandwerendheid gevelbeplating, WBDBO eisen e.d.; Bepalen of een brandweerlift toegepast dient te worden; Aantal en lengte van brandslanghaspels bepalen; Aangeven wat de eisen zijn voor het toepassen van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • In opdracht van een ontwikkeling- & bouwmaatschappij is compleet bouwfysisch advies opgesteld voor het bouwen van een appartementencomplex en twee blokken geschakelde woningen. Het betrof de aspecten daglicht, ventilatie, energieprestatie, brandveiligheid en akoestiek.
 • Voor de nieuwbouw van een appartementencomplex in Berkel en Rodenrijs is ons door de projectontwikkelaar opdracht verstrekt om brandoverslagberekeningen te vervaardigen. Met deze berekening werd aangetoond dat voorzieningen zoals brandwerende beglazing niet nodig is bij dit complex. Dit levert een aanzienlijke besparing op de bouwkosten op.
 • Voor de uitbreiding van een fabriek zijn door ons diverse brandveiligheidsadviezen gegeven. Dit betrof onder andere aspecten als brandcompartimentering, vluchtwegen, WBDBO eisen. Ook hebben wij een ‘rapportage beheersbaarheid van brand’ opgesteld. Hiermee werd aangetoond op basis van gelijkwaardigheid dat een brandcompartiment groter dan 1000 m2 mag zijn.
 • Als lid van het ontwerpteam hebben wij onze bijdrage mogen leveren aan het eerste ‘indoor skydive center’ van de Benelux! In dit spectaculaire gebouw is een het mogelijk in een tunnel een sprong te maken die te vergelijken is met een echte sprong uit een vliegtuig. Middels gigantische ventilatoren onderin de tunnel wordt lucht opwaarts gestuwd waardoor de sensatie van een vrije val beleefd kan worden. Wij hebben diverse aspecten van de brandveiligheid geadviseerd en getoetst. Het betreft onder andere de berekening van de permanente vuurbelasting.
 • Voor diverse woningtypes in een groot woningbouwplan hebben wij berekeningen van de permanente vuurbelasting verricht. Middels deze berekeningen is aangetoond dat de permanente vuurbelasting minder bedraagt dan 500 MJ/m2. Dit betekent dat diverse reducties op de standaard brandveiligheidseisen mogen worden gehanteerd. Dit levert een aanzienlijk lichter eisenpakket op. Dat betekent lagere bouwkosten!
 • In opdracht van een architectenbureau is een complete brandveiligheidsadvisering en -toetsing van een appartementencomplex verricht. Onderdeel van het onderzoek waren het verrichten van brandoverslagberekeningen, vuurlastberekeningen alsook het aandragen van gelijkwaardigde oplossingen. Op basis van onze advisering heeft de architect keuzes kunnen maken. Hij heeft zo een optimaal brandveilig ontwerp kunnnen realiseren, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk zijn.
 • Voor de nieuwbouw van een drukkerij hebben wij een rapportage beoordeling beheersbaarheid van brand opgesteld. Hiermee werd op basis van gelijkwaardigheid aangetoond dat de drukkerij uit brandcompartimenten groter dan 1000 m2 mag zijn.
 • Om een bedrijfshal als één brandcompartiment uit te mogen voeren is door ons een beoordeling beheersbaarheid van brand verricht. Hiermee werd aangetoond dat zonder aanvullende maatregelen een hal van meer dan 1200 m2 mogelijk is!
 • In opdracht van een woningbouwvereniging is in een vroeg stadium van het ontwerp een ‘quick-scan’ brandveiligheid verricht voor de nieuwbouw van grote appartementencomplexen met multifunctionele ruimtes. Hiertoe is een grove bouwbesluittoets verricht waarmee eventuele grote knelpunten op het gebied van brandveiligheid aan het licht zouden komen. Voordeel is dat deze knelpunten dan in het vervolg van het ontwerpproces opgelost kunnen worden.
 • Van diverse situaties zijn door ons brandoverslagberekeningen verricht. Middels deze berekeningen, die wij uitvoeren met BRANDO software, kunnen wij aantonen dat brandwerende gevelopeningen/brandwerende beglazing niet benodigd zijn. Dit levert een (gigantische) besparing op de bouwkosten op! Brandwerende beglazing is namelijk circa twee maal zo duur als ‘normale’ beglazing.
 • Als lid van het bouwteam hebben wij onze bijdrage mogen leveren aan een multifunctioneel centrum in Hooge Mierde. Dit gebouw zal in de betreffende plaats een centrale rol gaan vervullen. Wij hebben de bouwfysische advisering en toetsing met betrekking tot daglicht, ventilatie, energieprestatie en brandveiligheid voor onze rekening genomen.

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - M 06-18818477 -