Bouwbesluit

 • Een middelgroot architectenbureau te Roosendaal heeft ons opdracht gegeven voor de bouwbesluitadvisering en -toetsing van een nieuwbouwproject van 8 woningen te Oudenbosch. De specificatie van door ons uitgevoerde werkzaamheden: berekening ruimten en oppervlakten, verblijfsruimten en -gebieden, daglichttoetreding, ventilatiecapaciteiten en voorzieningen en het berekenen van de BENG.
 • Op verzoek van Vakantie & Sport te Zegge is de bouwbesluittoetsing uitgevoerd voor de nieuwbouw van een werkplaats met kantoorgedeelte. Hiertoe is een berekening gemaakt van de ruimten en oppervlakten, verblijfsruimten en -gebieden, daglichttoetreding, ventilatiecapaciteiten en -voorzieningen en de BENG.
 • Voor een architectencombinatie te Roosendaal/Breda is een BENG berekening uitgevoerd t.b.v. de nieuwbouw van een bedrijfspand voor autoschadeherstelbedrijf Schadenet te Breda.
 • Van een villa met kantoordeel in Roosendaal is de bouwbesluitadvisering en -toetsing uitgevoerd. Het betreft de aspecten ruimten en oppervlakten, verblijfsruimten en -gebieden, daglichttoetreding, ventilatievoorzieningen en -capaciteiten en de BENG berekening.
 • Voor bouwkundig tekenbureau Ronald Heeren uit Etten-Leur hebben wij daglicht- en ventilatieaspecten beschouwd en getoetst. Dit ten behoeve van de uitbreiding van een woning.
 • Voor een architectenbureau uit Roosendaal is de complete bouwbesluitadvisering (verblijfsruimten en -gebieden, daglicht, ventilatie en energieprestatie) verricht voor een appartementencomplex te Hoeven.
 • Op verzoek van een geronnommeerd architectenbureau uit Breda hebben wij de bouwbesluitadvisering en -toetsing uitgevoerd voor de nieuwbouw van een vijftal woonzorgcomplexen (woonfuncties en gezondheidszorgfuncties) te Steenbergen. Het betreft ruimten en oppervlakten, verblijfsruimten- en gebieden, daglicht, ventilatie en de EPC berekening.
 • Voor een gerenommeerde ontwerper van exclusieve villa’s hebben wij de bouwbesluitadvisering en -toetsing uitgevoerd voor de nieuwbouw van diverse villa’s. Het betreft ruimten en oppervlakten, verblijfsruimten- en gebieden, daglicht, ventilatie en de EPC berekening.
 • Voor een vrijstaande woning in Hoogerheide hebben wij op verzoek van de ontwerper de advisering gedaan van verblijfsruimten- en gebieden, daglicht, ventilatie en BENG.
 • Wij maakten deel uit van het ontwerpteam dat bezig is met het ontwerp voor de nieuwbouw van een woonzorgcomplex in Roosendaal. Naast de aspecten daglicht, ventilatie en EPC verzorgen wij ook de advisering m.b.t. geluid. Gezien de ligging van het project moeten wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en gevelgeluidswering worden beschouwd.
 • Een architectenbureau uit Breda heeft ons opdracht gegeven voor het verzorgen van adviezen m.b.t. (verblijfs)ruimten en -gebieden, daglicht, ventilatie en energieprestatie. Dit voor een multifunctioneel complex met een winkel, kantoorgebouw en appartementen. Bijzonder aspect is dat er bij het kantoorgebouw gebruik wordt gemaakt van een geavanceerd warmtepompsysteem voor zowel verwarming als koeling.
 • Voor een bouwmanagementbureau uit Kapelle is een toetsing verricht van (verblijfs)ruimten en -gebieden, daglicht, ventilatie en EPC berekening. Dit t.b.v. de nieuwbouw van een vrijstaande villa te Rucphen.
 • Voor een architectenbureau te Roosendaal is de complete bouwbesluitadvisering (verblijfsruimten en -gebieden, daglicht, ventilatie en energieprestatie) verricht voor 8 2-onder-1 kap woningen te Dinteloord.
 • Van een groot woningbouwproject (appartementen en geschakelde woningen) hebben wij de bouwfysische advisering en toetsing verzorgd. Onderdeel hiervan vormde onder andere een ‘quick-scan’. Hiervoor hebben we in een vroeg stadium van de ontwerpfase reeds diverse knelpunten benoemd. Met deze knelpunten is in het vervolg van het ontwerpproces optimaal rekening gehouden door de architect.
 • Voor een middelgroot architectenbureau in zuid-holland is de bouwbesluitadvisering en -toetsing verricht voor de nieuwbouw van een kantoorgebouw. Het betrof (verblijfs)ruimten en -gebieden, daglicht, ventilatie en energieprestatie.
 • Voor een grote projectontwikkelaar hebben wij voor diverse woningtypes EPC varianten vervaardigd. Wij hebben aangegeven welke maatregelen toegepast kunnen worden om aan een EPC eis van 0,80 te voldoen. Dit hebben we gedaan middels diverse concepten. We hebben hierbij rekening gehouden met aspecten als uitvoeringskosten, gezondheid en duurzaamheid.
 • Van een nieuw te bouwen kantoorpand hebben wij de bouwfysische advisering en toetsing verricht. Het betrof onder andere de aspecten daglicht, ventilatie en energieprestatie.
 • Van een complex project met woningen, appartementen en multifunctionele ruimtes gecombineerd zijn door ons bouwbesluitberekeningen vervaardigd. Het betrof (verblijfs)ruimten en -gebieden, daglicht, ventilatie en energieprestatie (BENG).
 • Een architectenbureau uit de regio Utrecht heeft ons verzocht de BENG-advisering en -toetsing te doen van een woonzorgcomplex. Het woonzorgcomplex bestaat uit 22 wooneenheden. Er wordt gebruik gemaakt van een warmtepompsysteem voor verwarming en warm tapwater.
 • Als lid van het ontwerpteam hebben wij onze bijdrage mogen leveren aan het eerste ‘indoor skydive center’ van de Benelux! In dit spectaculaire gebouw is een het mogelijk in een tunnel een sprong te maken die te vergelijken is met een echte sprong uit een vliegtuig. Middels gigantische ventilatoren onderin de tunnel wordt lucht opwaarts gestuwd waardoor de sensatie van een vrije val beleefd kan worden. Wij hebben de bouwfysische advisering en toetsing met betrekking tot daglicht, ventilatie en energieprestatie voor onze rekening genomen.
 • Als lid van het bouwteam hebben wij onze bijdrage mogen leveren aan een multifunctioneel centrum in Hooge Mierde. Dit gebouw zal in de betreffende plaats een centrale rol gaan vervullen. Wij hebben de bouwfysische advisering en toetsing met betrekking tot daglicht, ventilatie, energieprestatie en brandveiligheid voor onze rekening genomen.

 

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - M 06-18818477 -