Bezonning

  • Voor het vernieuwen van een vrijstaande villa is een indicatief bezonningsonderzoek verricht. Hiertoe zijn handmatig in de kadastrale tekening de schaduwlengtes getekend. Dit met name om het verschil in bezonning/beschaduwing tussen de bestaande en nieuwe situatie op de naastliggende percelen inzichtelijk te maken. Ook is onder voorbehoud een uitspraak gedaan over het voldoen aan de richtlijnen die voor bezonning over het algemeen gehanteerd worden.
  • Een woonstichting is voornemens de nieuwbouw van een woningbouwcomplex te realiseren. Omwonenden vrezen voor een toename van de beschaduwing van hun woningen. 2Advise bouwadvies heeft op verzoek van de woonstichting een uitgebreid bezonningsonderzoek verricht. Het onderzoek is verricht middels computersimulaties waarin de locatie geheel 3-dimensionaal is gemodelleerd. Doel was enerzijds een vergelijking te kunnen maken tussen de bestaande en de nieuwe situatie. Daarnaast is de nieuwe situatie getoetst aan richtlijnen voor bezonning.
  • Voor een particuliere opdrachtgever hebben wij onderzoek gedaan naar de beschaduwing/bezonning van een uitbouw. De buren vreesden voor een te grote afname van bezonning op hun achtergevels. Zij eisten daarom van de opdrachtgever dat zijn uitbouw verlaagd zou worden. Door 2Advise bouwadvies is aangetoond dat de invloed op de bezonning/beschaduwing van een verlaging te verwaarlozen is.
  • Een opdrachtgever wenst een nieuw appartementencomplex met winkels te realiseren. Dit in plaats van een bestaande tuinbouwkas. Omwonenden maakten bezwaar vanwege het feit dat zij verminderde bezonning verwachten. Door 2Advise bouwadvies is middels een computermodel inzichtelijk gemaakt wat de invloed op de bezonning/beschaduwing van het nieuwe pand is vergeleken met de bezonning/beschaduwing in de bestaande situatie
  • Men is voornemens een appartementencomplex te realiseren nabij de woning van onze opdrachtgever. Deze heeft ons een onderzoek laten doen. Hierbij hebben we de effecten van bezonning en beschaduwing op zijn woning en tuin inzichtelijk gemaakt en beoordeeld.
  • Een projectontwikkelaar is voornemens een woontoren van circa 60 meter hoogte te realiseren. Hij wil echter zorgvuldig handelen en heeft 2Advise bouwadvies derhalve verzocht een bezonningsonderzoek uit te voeren. Door ons is middels een 3D-model visueel inzichtelijk gemaakt wat de schaduwwerking op de omgeving van de woontoren zal zijn.
  • Via een architect hebben wij voor een opdrachtgever onderzoek gedaan naar de beschaduwing/bezonning van een uitbouw. De buren vreesden voor een te grote afname van bezonning op hun achtergevels. Zij eisten daarom van de opdrachtgever dat zijn uitbouw minder diep zou worden. Door 2Advise bouwadvies is aangetoond dat de invloed op de bezonning/beschaduwing van een minder diepe uitbouw te verwaarlozen is.
  • Een projectontwikkelaar is voornemens een oude schuur te slopen en in plaats daarvan een nieuw appartementencomplex te realiseren. Hij heeft ons verzocht de effecten daarvan op de bezonning en beschaduwing van omliggende woningen inzichtelijk te maken. Op die manier kan de vorm van het nieuwe complex dusdanig geoptimaliseerd worden dat zo min mogelijk beschaduwing van de omliggende woningen optreedt.

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - M 06-18818477 -