Opdracht voor ventilatieadvies gemeentelijke gebouwen

We zijn er erg trots op dat we voor een grote gemeente in Noord-Brabant alle relevante gemeentelijke gebouwen mogen onderzoeken. Hieruit zal per gebouw op maat een advies worden opgesteld.

Energieadvies inclusief begeleiden van de uitvoering!

Met de huidige ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energieprijzen is het zeer verstandig na te denken over vermindering van uw energieverbruik en het gebruik van duurzame energie. Wij kunnen u bijvoorbeeld adviseren hoe uw woning ‘gasloos’ kan worden of hoe u net zoveel energie opwekt middels zonnepanelen als u gebruikt. Hetgeen een zeer grote besparing op uw maandelijkse energierekening oplevert!

Maar natuurlijk zijn ook ‘kleinere stappen’ mogelijk. Wellicht wilt u gewoon weten hoe u uw woning moet isoleren om energie (en kosten!) te besparen. Ook dit kunnen wij u vertellen. En niet alleen vertellen, we kunnen er ook voor zorgen dat de adviezen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Want een advies dat in de la blijft liggen, daar heeft niemand iets aan.

2Advise is gediplomeerd BENG/NTA 8800 adviseur

Begin december 2020 heeft 2Advise bouwadvies alle examens voor ‘BENG’ behaald. Alle omgevingsvergunningen voor nieuwbouwprojecten die vanaf 1 januari 2021 aangevraagd worden moeten aan de BENG eisen voldoen. Wij verzorgen een BENG berekening op basis van onze jarenlange ervaring en onze deskundigheid.

We zijn u graag van dienst!

Per 1 januari 2021 van EPC naar BENG, een groot verschil!

Op 1 januari 2021 wordt ‘BENG’ (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) van kracht. Deze vervangt de huidige EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt). Alle omgevingsvergunningen die vanaf dan aangevraagd worden moeten aan de BENG eisen voldoen.

In tegenstelling tot de EPC is het bij BENG zo dat deze bestaat uit verschillende deelberekeningen die onafhankelijk van elkaar zijn. In de EPC is het nu vaak mogelijk te voldoen aan de eis met het vergrootten van het aantal zonnepanelen bijvoorbeeld. Dat is in BENG straks niet meer mogelijk. BENG is gebaseerd op de Trias Energetica, een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken. Je kunt momenteel bijvoorbeeld een grote glaswand in een gebouw zetten en de EPC-eis halen door deze energieverliezen bij glas te compenseren met zonnepanelen; de huidige EPC houdt geen rekening met het energieverlies van het gebouw door de gebouwvorm. Er is daardoor bij de huidige eis (EPC) geen relatie met het energieverbruik per m2 gebruiksoppervlakte. De BENG-eisen houden hier wel rekening mee. Er geldt een aparte eis voor de buitenkant van een gebouw, de zogenoemde schil, om de energiebehoefte te limiteren. Dit noemen we BENG 1. Ook moet de energievraag van een gebouw zo veel mogelijk uit hernieuwbare energie bestaan: BENG 3. En tenslotte moet de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk worden opgewekt: BENG 2.

Geheel nieuw is ook de ‘TO-juli eis’ (TO = temperatuuroverschrijding), alleen voor woningen/woongebouwen. We worden geconfronteerd met steeds warmere zomers. Hiermee neemt de noodzaak toe om maatregelen te treffen om het risico op oververhitting bij nieuwbouw woningen te beperken. Nieuwe woningen worden zo energiezuinig mogelijk gebouwd, en houden daardoor hun warmte beter vast. Directe zonintreding heeft een grote invloed op oververhitting bij nieuwbouw woningen wat in de zomer problemen kan opleveren. Hogere binnentemperaturen leiden tot gezondheidsrisico’s en overlast. Daarom wordt er een eis aan ‘TO-juli’ gesteld. Aan deze eis kan bijvoorbeeld worden voldaan door overstekken, zomernachtventilatie of zonwerend glas. Of door koeling met een warmtepomp bijvoorbeeld.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Per 1 januari 2018 eis aan uitkomst milieuprestatieberekening

Het maken van een milieuprestatieberekening is voor alle woningen en woongebouwen alsook voor kantoorgebouwen groter dan 100 m² al sinds 1 januari 2013 verplicht. Tot nu werd er echter geen grens gesteld aan de maximale uitkomst van deze berekening, maar dat is per 1 januari 2018 veranderd.

De grenswaarde voor een dergelijke berekening bedraagt per 1 januari 2018 maximaal 1 euro per m² BVO per jaar. Wij vervaardigen deze berekeningen graag voor u!

Gasaansluiting niet langer verplicht voor nieuwbouwwoningen

De verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Dat staat in een wetswijziging die minister Henk Kamp (Economische Zaken) 27 juni 2017 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Goed nieuws, dat betekent dat de weg voor all-electric woningen nu echt vrij en onbelemmerd is! Wij adviseren u hier graag deskundig in.

Meer dan 1000 projecten voor u mogen doen!

Inmiddels hebben wij ruim 1000 projecten mogen uitvoeren. In een zeer breed spectrum, van bouwbesluit- en EPC advisering en toetsing van woningen tot complexe brandadviezen voor indoor-skihallen. Kijk gerust even rond op onze website om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Op naar de 2000 projecten!

Wijzigingen in bouwbesluit per 1 juli 2015

Per 1 juli jl. is op een aantal punten het bouwbesluit gewijzigd.Het gaat met name om wijzigingen bij het bouwen van woningbouw in particulier opdrachtgeverschap:
– Afdeling 2.3 t/m 2.6 De nieuwbouwvoorschriften voor afscheidingen, trappen en hellingbanen vervallen.
– Afdeling 4.1, 4.2 en 4.7 De bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw zoals eisen aan bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw zoals eisen aan verblijfsgebieden- ruimten en opstelplaatsen vervallen.
– Afdeling 4.3 t/m 4.6 De bruikbaarheidsvoorschriften voor nieuwbouw zoals eisen aan badruimten, buitenberging en buitenruimte vervallen.
– Afdeling 3.11 De nieuwbouwvoorschriften voor daglichttoetreding vervallen.

LET OP: Er dient wel aan aan het minimumniveau voor bestaande bouw te worden voldaan.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een badkamer elke gewenste maat mag hebben. Ook zijn er maar minimale eisen (eisen voor bestaande bouw) voor daglicht, plafondhoogten en trapoptreden en – aantreden en dergelijke. Het is zaak zeer zorgvuldig en met terughoudendheid om te gaan met deze versoepeling. Immers, het bouwbesluit garandeert een minimum niveau. Dat minimum niveau wordt voor de genoemde onderdelen dus een stuk minder streng nu, namelijk het niveau van bestaande bouw in plaats van nieuwbouw. Een particulier zal het gevolg hiervan lang niet altijd overzien. Mijn advies is daarom: gebruik deze wijzigingen met beleid, misbruik ze zeker niet! In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld als er net niet aan een nieuwbouweis voldaan wordt) kan deze versoepeling een ‘escape’ zijn om geen ontwerpwijziging te hoeven doen.

Wij zijn u graag van dienst om u op maat te adviseren hoe de voornoemde wijzigingen op een slimme en verantwoorde manier gebruikt zouden kunnen worden in uw projecten.

EPC- en isolatie eisen fors strenger per 1 januari 2015

De energieprestatie-eis (EPC) voor nieuwbouw woningen wordt op 1 januari 2015 aangescherpt van 0,6 naar 0,4. In grote lijnen betekent dit concreet dat alle nieuwbouw woningen en woongebouwen grofweg 35% energiezuiniger moeten zijn. Voor utiliteitsbouw geldt dat de EPC-eis 50% strenger wordt dan de huidige eisen. Dat heeft consequenties!

2Advise bouwadvies kan u er als specialist alles over vertellen. Wij zijn u graag van dienst om op maat te adviseren hoe de strengere EPC’s op een verantwoorde manier gerealiseerd kan worden.

Verder worden er ook strengere eisen gesteld aan de isolatiewaarde van gevels en daken van een gebouw. Gevels dienen een Rc van minimaal 4,5 te hebben en daken van 6,0. De eis voor vloeren blijft gelijk (minimaal 3,5).

Milieuprestatieberekening verplicht!

Per 1 januari 2013 zijn artikel 5.8 en 5.9 van Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Dit betekent concreet dat bij alle nieuwbouw woningen en woongebouwen een milieuprestatieberekening dient te worden gemaakt. Dit geldt ook voor nieuwbouw kantoorgebouwen. Wij vervaardigen deze berekeningen graag voor u!

Bouwbesluit 2012

Om de bouwtechnische eisen leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger te maken, treedt per 1 april 2012 een nieuw Bouwbesluit in werking. Dit Bouwbesluit vervangt onder meer het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit. 2Advise bouwadvies kan u er als specialist alles over vertellen. Wij zijn u graag van dienst om op maat te adviseren hoe om te gaan met deze nieuwe regelgeving.

EPC-eis voor woningen van 0,8 naar 0,6 op 1 januari 2011

De energieprestatie-eis (EPC) voor nieuwbouw woningen wordt op 1 januari 2011 aangescherpt van 0,8 naar 0,6. In grote lijnen betekent dit concreet dat alle nieuwbouw woningen en woongebouwen grofweg 25% energiezuiniger moeten zijn. Dat heeft consequenties!

2Advise bouwadvies kan u er als specialist alles over vertellen. Wij zijn u graag van dienst om op maat te adviseren hoe een EPC van 0,6 op een verantwoorde manier gerealiseerd kan worden.

01-03-2010: 2Advise bouwadvies bestaat 5 jaar!

Op 1 maart 2005 is 2Advise bouwadvies gestart. Sinds die tijd hebben we ons met ruim 500 projecten bezig gehouden. Van kleine verbouwing tot megaproject. Van EPC tot beheersbaarheid van brand. Van renovatie van een honderd jaar oud pand tot realisatie van het eerste ‘indoor skydive center’ van de Benelux! Kortom, 2Advise bouwadvies: al 5 jaar lang hét bouwfysica bureau voor uw bouwprojecten!

19-11-2009: Strengere eisen aan energieverbruik gebouwen

De EU stelt vanaf 2020 strengere eisen aan het energieverbruik van nieuwe gebouwen. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het daarover eens geworden. Voor overheidsgebouwen geldt al vanaf 2018 dat ze zo energiezuinig mogelijk moeten worden en dat er vooral hernieuwbare energie moet worden gebruikt. De exacte normen zullen per lidstaat worden ingevuld.

30-10-2009: Overheid wil rookmelders

Samen met de brandweer, verzekeraars, woningverhuurders en de Brandwondenstichting werkt de overheid een plan uit om de komende jaren het gebruik van rookmelders in woningen te stimuleren.

01-11-2008: Gebruiksbesluit treedt in werking

Per 1 november 2008 gelden landelijke voorschriften voor het brandveilig gebruik van bouwwerken. Met de inwerkingtreding van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) vervallen de gemeentelijke voorschriften (lees: bouwverordening) en geldt er één landelijke set aan voorschriften.

09-09-2008: Nieuwe energieprestatie-eisen utiliteitsbouw bekend

Binnenkort worden de EPC-eisen voor utiliteitsbouw aangescherpt. Deze aangescherpte eisen voor de utiliteitsbouw gelden voor alle gebruiksfuncties met ingang van 1 januari 2009. Behalve voor de sportfunctie en voor verwarmde logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw. Voor deze twee gebruiksfuncties blijven de huidige energieprestatie-eisen gelden.

09-09-2008: Verplichte fietsenberging en buitenruimte terug

Een fietsenberging en een buitenruimte worden weer verplicht voor nieuwe huizen. Minister Vogelaar (Wonen, wijken en integratie) drong de afgelopen maanden bij marktpartijen uit de bouwwereld erop aan dat zij gehoor geven aan de wens van de consument terrassen, bergingen en balkons te bouwen. In die behoefte is onvoldoende voorzien.

01-02-2007: GIW en temperatuuroverschrijding

Sinds 1 januari 2007 zijn door het GIW (Garantie Instituut Woningbouw) nieuwe eisen gesteld aan de thermische behaaglijkheid van woningen. Deze eisen gelden voor woningen die onder GIW garantie worden gebouwd. Deze eisen hebben met name te maken met het risico op te hoge binnentemperaturen in de zomerperiode. Middels zogenaamde TO-berekeningen (TemperatuurOverschrijding) dient in bepaalde gevallen te worden aangetoond dat de binnentemperaturen onder een aanvaardbaar maximum blijven.

Wanneer moet een dergelijke berekening gemaakt worden? Bij eengezinswoningen moet een TO-berekening worden gemaakt indien de risicoklasse oververhitting volgens de EPC berekening boven indicatiegetal 3 ligt. Uit het zeer grote aantal EPC berekeningen dat wij hebben vervaardigd blijkt dat een indicatiegetal groter dan 3 zeer zelden voorkomt. Een TO-berekening voor eengezinswoningen zal dus zeer zelden nodig zijn.
Echter, voor appartementengebouwen dient in principe altijd een TO-berekening gemaakt te worden van het meest kritische appartement, ongeacht het indicatiegetal zoals aangegeven in de EPC berekening.

Wat kan 2Advise bouwadvies concreet voor u betekenen? Bij het vervaardigen van EPC berekeningen zullen wij aangeven als het volgens GIW eisen benodigd is om een TO-berekening te laten maken. Indien dat het geval is kunnen wij deze berekening uiteraard voor u verzorgen! Maar let op: het vervaardigen van een TO-berekening is dus alleen van toepassing indien het betreffende project onder GIW-garantie zal worden gebouwd.

13-07-2006: Commotie over EPC aanscherping woonfuncties

Er is in de laatste dagen veel commotie geweest rondom het wel of niet rechtsgeldig zijn van de aanscherping van de EPC per 1 januari 2006. Er zou namelijk bij de aanvraag voor de aanscherping naar 0,8 door VROM een procedurefout zijn gemaakt. Deze fout zou tot gevolg hebben dat de aanscherping van de EPC niet rechtsgeldig zou zijn. Diverse partijen (o.a. de VNG) hebben dit naar buiten gebracht. Dit zou betekenen dat momenteel alle bouwaanvragen van woonfuncties aan een EPC van 1,0 zouden mogen voldoen. Ook alle aanvragen die tot nu toe gedaan zijn met een EPC van 0,8 mogen aan de ‘oude’ EPC van 1,0 voldoen. Wij hebben naar aanleiding van deze berichten contact opgenomen met VROM. Hier gaf men aan dat er weliswaar een procedurefout is gemaakt, maar dat dit verder geen gevolgen heeft voor de invoeringsdatum van de EPC van 0,8. Een aantal dagen geleden is dit bevestigd middels een bericht op de website van het ministerie van VROM

27-10-2005: EPC aanscherping per 1 januari gaat definitief door

Vandaag is in het staatsblad gepubliceerd dat de EPC voor woonfuncties per 1 januari 2006 wordt aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent concreet dat alle nieuwbouw woningen en woongebouwen 20% energiezuiniger moeten zijn. Dat heeft consequenties, ook voor u! 2advise bouwadvies kan u er als specialist alles over vertellen en kan u van dienst zijn!

15-09-2005: Referenties brandveiligheid!

Inmiddels zijn diverse brandveiligheidsadviezen afgerond. Op de pagina referenties kunt u er alles over terugvinden.

01-09-2005: Wijzigingen in bouwbesluit van kracht

Op 1 september 2005 is een aantal wijzigingen in het bouwbesluit in werking getreden. Een van de belangrijkste veranderingen is de opname van specifieke eisen voor kinderopvangvoorzieningen. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de website van het ministerie van VROM

13-05-2005: Nu ook advisering brandveiligheid!

Vanaf heden bieden wij u ook diensten op het gebied van brandveiligheid aan. Zo kunnen we u nog uitgebreider van dienst zijn!

30-03-2005: Eerste referenties beschikbaar!

Wij zijn er trots op binnen een maand na de start van het bureau reeds referenties te kunnen presenteren. Zie hiervoor de pagina referenties

2Advise bouwadvies - Camphuysenlaan 5 - 4707 BV Roosendaal - T 0165-529729 - M 06-18818477 -